Bestuur Voorzitter & Houder maatschappelijke zetel Roger Wuyts
Secretaris Sonja Van der Stappen
Penningmeester Pierre Vanitterbeek
Bestuurder & Verantwoordelijke Vergunningen Yves De Groote
Bestuurder & Verantwoordelijke Circuit Pierre Vanitterbeek
Bestuurder & Vice Voorzitter Fons Van den Wyngaert
Bestuurder & Verantwoordelijke Evenementen Benny De Mesmaeker
Bestuurder & Verantwoordelijke Clubblad Paul Everaert
Bestuurders Jos Van Bael  en  Ludo Lauwens
Werkgroep Materiaalmeester - Werkgroep Tony Smets, Werner Pessendorffer
Webmasters
Werner Pessendorffer,  Yves De Groote
Redactie redactie@makhcc.be