Bestuur

Voorzitter & Houder maatschappelijke zetel Roger Wuyts
Secretaris / ledenadministratie
Adres secretariaat :
Zenitlaan 17, 2340 BEERSE
Sonja Van der Stappen
Penningmeester Pierre Vanitterbeek
Bestuurder & Verantwoordelijke Vergunningen Yves De Groote
Bestuurder & Verantwoordelijke Circuit Pierre Vanitterbeek
Bestuurder & Vice Voorzitter Fons Van den Wyngaert
Bestuurder & Verantwoordelijke Evenementen Benny De Mesmaeker
Bestuurder Jos Van Bael
            Medewerkers :
Materiaalmeester – Werkgroep Tony Smets
Webmaster – Redacteur Nieuwsbrief  Rik Delforge